22.03.2022

Općina Novo Sarajevo je Odlukom Štaba civilne zaštite Novo Sarajevo ustupila teretno vozilo NISSAN Navara na korištenje Gorskoj službi spašavanja, stanica Sarajevo.
Jedinica za spašavanje sa visokih zgrada u urbanim sredinama formirana u okviru Gorske službe spašavanja je iskazala potrebu za teretnim vozilom, za efikasno vršenje zadataka iz nadležnosti jedinice, a u svrhu zaštite i spašavanja ljudskih života.
Ključeve od vozila, predstavnicima Gorske službe spašavanja, uručio je komandant Štaba civilne zaštite, Općinski načelnik dr. Hasan Tanović uz prisustvo načelnika Štaba i predstavnika Službe civilne zaštite Općine.
Gorska služba spašavanja od velike je koristi za pravovremenu reakciju i poduzimanje aktivnosti na pronalaženju i spašavanju onoga što nam je najvrednije, a to su ljudski životi s toga je svaka materijalno-tehnička pomoć ovoj službi značajna.

Vaš GSS Team - stanica Sarajevo
#cuvajtesepazitese

Facebook