23.06.2021

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini (BiH) u saradnji sa Aarhus Centrom Sarajevo i uz podršku Ministarstva sigurnosti BiH organizuje radionicu za izgradnju kapaciteta Aarhus centara i njihovih partnerskih organizacija civilnog društva u BiH s ciljem poboljšanja njihovih znanja i vještina te doprinosa izradi strategija za smanjenje rizika od katastrofa, kao i planova zaštite i spašavanja. 


GSS - stanica Sarajevo sa svojim predstavnikom je aktivni učesnik radionice, i plana zaštite i spašavanja.

Vaš GSS Team - stanica Sarajevo
#cuvajtesepazitese

Facebook