Ovoga vikenda (21.06.2020 godine) GSS stanica Sarajevo postala je bogatija za 11 voditelja brodice.

Naime u Kapetaniji unutrašnje plovidbe-prometa Ostrožac, naši članovi su polagali ispit za za upravljanje motornim čamcem te ga uspješno savladali. Ovim su stekli pravo na upravljanje čamcem-brodicom kojoj je utvrđena sposobnost za plovidbu, bez obzira na vrstu, namjenu i područje plovidbe na unutrašnjim plovnim putevima čija dužina trupa iznosi manje od 15 metara, a na pomorskim plovnim putevima manje od 12 metara. 

Vaš GSS Team - stanica Sarajevo
#cuvajtesepazitese

Facebook