OBAVJEŠTENJE

Ponukani nastalom situacijom kod nas i u svijetu, te naredbama Federalnog štaba civilne zaštite od 20.3.2020. godine o potpunoj zabrani kretanja osoba mlađih od 18 i starijih od 65 godina, iako u kontinuiranoj pripravnost za potrebe pomoći i prevencije nesreća, GSS stanica Sarajevo odlučila je svoje resurse staviti na raspolaganje svojim sugrađanima, a koje pripadaju kategorijama društva koje su najviše pogođene zabranom kretanja – , a isključivo za nabavku .

GSS stanica Sarajevo ovim kategorijama društva bit će na raspolaganju svakim danom od 10:00 do 18:00 sati, sa svoja dva tima, na sljedeći način:

 • Tim A (Stari grad, Centar, Vogošća i Ilijaš) – broj telefona: +387 61 299 443
 • Tim B (Novo Sarajevo, Novi grad, Ilidža, Trnovo i Hadžići) – broj telefona: +387 61 214 351
 • Od 10:00 do 14:00 biće moguće poslati poruku ili obaviti telefonski poziv na broj telefona Tima općine kojoj pripada klijent nakon čega će se izvršiti selekcija prioriteta, te će se u periodu
 • Od 15:00 do 18:00 sati obavljati dostava osnovnih sredstava prema prioritetu.

Pomoć će se isključivo realizirati za gore navedene kategorije društva u teško dostupnim i udaljenim dijelovima općina Kantona Sarajevo!

Za svaku zloupotrebu ovog tipa pomoći GSS stanica Sarajevo ne može donijeti nikakve sankcije, ali postoje službe koje to mogu, s toga Vas molimo da svoje potrebe i prioritete usmjerite na pravilan i racionalan način.

 OBAVEZE LICA KOJA TRAŽE POMOĆ ZA DOSTAVU OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA I LIJEKOVA

Osobe koje se nađu u situaciji da im je neophodna pomoć timova GSS stanice Sarajevo za dostavu osnovnih životnih namirnica i lijekova dužne su:

 • Odrediti i isplanirati osnovne prioritete nabavke sredstava u normalnim količinama
 • Utvrditi da li za to imaju dostatna novčana sredstva ili važeće recepte ljekara
  • (ne garantujemo sa sigurnošću nabavku svih vrsta lijekova!)
 • Po mogućnosti formirati kraću listu istih kako bi poziv na službeni broj GSS stanice Sarajevo bio kratak, decidan i racionalno iskorišten.
 • Pripremiti osnovne lične i kontakt podatke koje treba dati prilikom poziva ili poruke
 • Poslati poruku ili pozvati na broj telefona Tima koji radi na području općine klijenta
 • Ne zvati iza 14:00h i tražiti status i lokaciju sredstava
 • Ne zvati iza 14:00h za proširenje narudžbe ili davanje novih
 • Prilikom primopredaje istih poštovati upute i naredbe Kriznih štabova
 • IZMIRITI SVOJE FINANSIJSKE OBAVEZE PREMA SPASIOCIMA
 • Timove GSS stanice Sarajevo dočekati u vedrom raspoloženju

Vaš GSS Team - stanica Sarajevo
#cuvajtesepazitese

Facebook