Portal Source.ba je u Aprilu mjesecu 2019. godine snimio prilog sa naslovom "Nekad 30 ljudi potragu usmjerava u jednom pravcu, a Šmeki krene u drugom i na kraju on bude u pravu"

Gorska služba spašavanja stanica Sarajevo bilježi sve veći broj akcija. Neke se odnose na spašavanje povrijeđenih, lociranje i pronalazak dezorjentisanih na bosanskohercegovačkim planinama i izletištima kao i na pronalazak nestalih osoba prouzrokovan labilnim psihičkim stanjima čiji je broj ovog ljeta sve veći.

U svim tim akcijama osim članova GSS -stanica Sarajevo i njihovim timova ključnu ulogu igra i potražni pas Šmeki.

Riječ je o potražnom psu kojeg je GSS-stanica Sarajevo dobila kao donaciju od Ambasade Švicarske u BiH 2016. godine koja je, također i organizovala trening za psa i njegovog vodiča Maria Demirovića.

Šmeki je vremenom postao neizostavan u akcijama spašavanja, a svakim prođenim treningom njegova vrijednost je sve veća. Naravno, nije riječ samo o novčanoj vrijednosti. Naime ovaj pas sa svojim vodičem može zamijeniti 25. ljudi.

Edin Zametica, PR GSS – stanica Sarajevo govorio nam je o radu ove službe, a vodič pasa Mario Demirović o radu sa Šmekijem.

„Ako ćemo govoriti o lokalitetu gdje se dešavaju teške nesreće onda možemo spomenuti lokalitet Kotlovi na Bjelašnici koji je u posljednjih desetak godina život izgubilo nekoliko osoba. S druge strane, kada je riječ o količini akcija moramo reći da GSS obezbjeđuje olimpijske planine gdje ima dosta posla. Tu dolazimo sa najvećim brojem ljudi kojima treba pomoć“, rekao je Zametica.

Dodaje kako je teško izdvojiti najteže i najemotivnije akcije.

„Svi smo mi bili u raznim akcijama, a najteže su one koje imaju negativne ishode. Vratit ću se na Kotlove, gdje smo imali dvije teške akcije posljednjih nekoliko godina. Jedna je bila prije tri godine, kada je naš planinar izgubio život, ali u istoj akciji smo i spasili jedan život. Naš kolega iz tima je pronašao žensku osobu u toj akciji koja je u trenutku pronalaska gubila život“.

Također, spomenuo je i akciju 2011. kada je grupa skijaša pokrenula lavinu, pri čemu je izgubljen jedan život.

Zametica naglašava kako je neophodan zakon o gorskoj službi spašavanja koji bi olakšao finansiranje, nabavku opreme, opstanak, status ljudi koji napuštaju svoja radna mjesta kada pristigne poziv za pomoć.

Novinar: Lejla Trle
Kamerman i montažer: Almir Biber

Vaš GSS Team...

Facebook