U noći 02.07.2020 god. u 23:22h dežurni telefon GSS stanice Sarajevo prima poziv od OKC-a i policijske uprave Hadžići o nestaloj ženskoj osobi starosti oko 70 godina. Dežurni tim i tim za potragu sa potražnim psom Šmekijem je izašao na teren. Nakon  dolaska na šire područije terena na kojoj je nestala osoba viđena posljednji put, dobili smo informaciju o lokaciji dijela stvari nestale osobe. Ulazi se duboko u noć, osjeća se vlaga u zraku a temperatura zraka opada. Po informacijama kojima raspolaže dežurni tim nestala osoba posljednji put je primjećena oko 11 sati ujutro. Potragu otežava nekoliko tragova za koje je tim za potrage smatrao da pripada nestaloj osobi. Nakon dolaska na širu lokaciju prema opisu osobe koja je primjetila stvari nestale žene, potražni pas Šmeki je počeo pretraživati teren. Ubrzo pronalazi dio stvari nestale osobe, a desetak metara niže u niskom rastinju, obraslom borovnicama i paprati, Šmeki pronalazi osobu za kojom se tragalo.

Starija ženska osoba je pronađena bez svijesti, ali sa prisutnim vitalnim znakovima. Pružena joj je pomoć i pripremljena je za transport koristeći lopatasta nosila i UT 2000. Transport uz doktora i medicinsku brigu preko teško prohodnog terena i makadama trajao je oko 30 minuta. Akcija je okončana u 03:20 sati dolaskom do lokalnog asfaltnog puta kada je unesrećena osoba predata Hitnoj medicinskoj pomoći.

U toku cijelog trajanja akcije značajna podrška i pomoć na terenu dolazila je od jedinice za podršku MUP-a Kantona Sarajevo.   

U akciji koja je uspješno izvedena učestvovalo je petnaest (15) spasilaca Gorske Službe spašavanja – stanica Sarajevo sa svom potrebnom opremom zajedno sa sekcijom GSS Hadžići sa pet (5) članova.

Vaš GSS Team - stanica Sarajevo
#cuvajtesepazitese

Facebook