U dane vikenda (09. - 10.11.2019 god.) a po planu aktivnosti Gorska Služba Spašavanja - stanica Sarajevo je na Bjelašnici organizovala dvodnevnu vježbu koja je ujedno i vježba za provjeru spasioca u stanici Sarajevo te obuhvata i scenario vježbe u kojem se simulira stvarna situacija. 
U subotu je bilo dinamično i radilo se na četiri lokacije gdje su spasioci pokazali svoja znanja u osnovnim i naprednim tehnikama spašavanja, odnosno bili su na ispitu iz svih osnovnih segmenata koji su potrebni za rad na terenu.
 
Nedjelju smo proveli u rejonu Vučije jame na Bjelašnici, spasioci podjeljeni u dvije grupe i po scenariu izveli vježbu:
Radilo se o dva unesrećena planinara sa višestrukim povredama koji su prvo trebali biti medicinski zbrinuti te izvučeni iz jame uz pomoć dva sistema za izvlačenje, tirolskom žičarom i vertikalnim transportom uz stijenu visine 20 metara. Vremenske prilike na Bjelašnici su bile baš onakve kakve budu i u stvarnim situacijama, kiša sa snijegom i dosta jakim vjetrom.
 
Nakon vježbe slijedio je debrifing sa detaljnom analizom koja služi svim učesnicima vježbje da sagledaju tok i dinamiku riješavanja problema na terenu u stvarnim situacijama. Vođa vježbe je istu ocijenio kao uspješnu.

Vaš GSS Team...

Facebook