2009. godina

  • U sklopu ovogodišnjeg sajma sigurnosti i zaštite koji se održao 13.11.2009 godine GSS stanica Sarajevo učestvovala je u ime Ministarstva odbrane BiH. Scenario vježbe je bio takav da je prilikom zemljotresa stubište zgrade srušeno, jedan unesrećeni je ostao na krovu zgrade sa povredama desne natkoljenice i lijevog lakta. Dva spasioca su tehnikom "žimaranja po užetu" došla na vrh zgrade gdje su pripremili sve za transportni sistem "tirolska žićara", nakon čega su unesrećenog spustili na plato ispred zgrade gdje su ga prihvatili ostali članovi.
  • DSC00850 DSC00852

10., 11. i 12. februara 2009 godine za pripadnike Gorske službe spasavanja, stanica Sarajevo, a u saradnji sa Zračnim snagama Armije Bosne i Hercegovine, održana je obuka helikopterskog spasavanja. Obuku je uspješno završilo, sa položenim završnim praktičnim ispitom, osam članova GSSSS: Adnan Podžo ( načelnik GSSSS ), Tigran Elezović ( doktor ), Edin Merzić, Kerim Ferušić, Demir Nermin, Miralem Hasović, Bojan Imamović i Eldin Mulić. Ovo su PRVI SPASIOCI, OBUČENI ZA HELIKOPTERSKO SPASAVANJE IZ CIVILNIH STRUKTURA U BIH U POSLIJERATNOM PERIODU.

  • Za dane vikenda 7-8.02.2009 održana je združena vježba svih stanica GSS-a BiH
  • Za dane vikenda 7-8.02.2009 održana je združena vježba svih stanica GSS-a BiH.Na vježbi je sudjelovalo preko 70 spasavalaca iz cijele BiH, a domaćin vježe bila je stanica Sarajevo. Vježba se odvijala na lokalitetu Kotlova na Bjelašnici. Prvi zadatak je bio sondirati lavinsko područje koje je nakon toga sa tzv. lokatorima pretraživano.

Gorska Služba Spašavanja
Mountain Rescue Service

Centar za obavještavanje

121

+387 62 654 456
+387 61 299 443

gss@gss-sarajevo.com