Na Darivi u nedjelju, 14.04.2013. godine, održana je vježba Gorske Službe Spašavanja, stanica Sarajevo sa scenarijem: Pad penjača na policu u stijeni, evakuacija unesrečenog i njegov transport. Nakon dolaska na lokalitet Darive u 09:30 sati sklolpljeno je transportno nosilo UT2000 u vidu marinera na kojem se ostatak tehničke opreme transportovao na vrh penjališta Dariva.
Dolaskom na vrh usljedilo je postavljanje ankera za fiksno uže preko koga se absajlovalo do unesrećenog. Spasioci su zatim jedan po jedan absajlovali do idućeg štanda 15-tak metara niže gdje se izvodio glavni dio vježbe. Uslijedio je ITLS medicinski pregled te ustanovljeno da sa unesrećenim nije moguće ostvariti komunikaciju i da ima prijelom desne potkoljenice. Položajem je bio licem prema stijeni, te se nakon imobilizacije povrede noge i fiksiranja glave prešlo na prebacivanje u UT2000 koji je bio modifikovan za stijensko spašavanje. Dok je jedan ekipa bila zadužena za zbrinjavanje unesrećenog, druga je pripremala sidrište i sistem za spuštanje. Na mjestu su postavljena tri spita za mobilni štand sa jednim dinamičkim užetom spojenim u tri tačke. Na kraju je napravljen sistem za spuštanje preko "pločice" a korišteno je dvostruko uže. Unesrećeni se transportovao niz stjenu u nosilu UT2000. Vježba je ocijenjena kao uspješna a završila je u 13:30 sati.

Vaš GSS Team...


Gorska Služba Spašavanja
Mountain Rescue Service

Centar za obavještavanje

121

+387 62 654 456
+387 61 299 443

gss@gss-sarajevo.com