2013. godina

Danas, (14.12.22013. godine),  završen je kurs prve pomoći BLS/AED za članove Gorske Službe Spašavanja, stanica Sarajevo, u organizaciji Zavoda za Hitnu medicinsku pomoć Sarajevo.

U okviru priprema za predstojeću ski sezonu, Gorska Služba Spašavanja, stanica Sarajevo je u nekoliko predhodnih vikenda intenzivno vršila završne pripreme i trenaže svojih članova. Tako je protekli vikend iskorišten za vježbu spašavanja sa vertikalnog transporta - dvosjed na Igmanu.

Na Darivi u nedjelju, 14.04.2013. godine, održana je vježba Gorske Službe Spašavanja, stanica Sarajevo sa scenarijem: Pad penjača na policu u stijeni, evakuacija unesrečenog i njegov transport. Nakon dolaska na lokalitet Darive u 09:30 sati sklolpljeno je transportno nosilo UT2000 u vidu marinera na kojem se ostatak tehničke opreme transportovao na vrh penjališta Dariva.

Gorska Služba Spašavanja
Mountain Rescue Service

Centar za obavještavanje

121

+387 62 654 456
+387 61 299 443

gss@gss-sarajevo.com