2016. godina

Gorska Služba Spašavanja - stanica Sarajevo je u nedjelju (15.05.2016. godine), organizovala potražnu vježbu na širem lokalitetu Spomenika prirode "Skakavac".

Scenario vježbe:
Nakon dojave o izgubljenim  planinarima na lokalitetu Spomenika prirode "Skakavac" organizuje se potraga. Formira se OKC (Operativno Komandni Centar) sa sredstvima veze, te informatičkom opremom potrebnom za potragu, korištenjem qGIS softverskog paketa za upravljanje kartama i analizom stanja na terenu.

Gorska Služba Spašavanja
Mountain Rescue Service

Centar za obavještavanje

121

+387 62 654 456
+387 61 299 443

gss@gss-sarajevo.com