2012. godina

N_VjezbaCavljakJama2012_019 N_VjezbaCavljakJama2012_015

Članovi Gorske Službe Spašavanja, stanica Sarajevo, su u nedjelju 25.11.2012. godine, u okviru redovnog godišnjeg plana, izveli vježbu pronalaska i evakuacije unesrećenog iz speleološkog (pečinsko-jamskog) objekta. Vježba je izvedena u jami Čavljak u neposrednoj blizini Sarajeva na omiljenom izletištu Sarajelija. Unesrećeni se

Naslovna_Prenj_Vjezba2012-06Članovi Gorske Službe Spašavanja, stanice Sarajevo su dana 18. 11. 2012. godineodržali zahtjevnu jednodnevnu kondiciono-tehničku vježbu na planini Prenj, a u sklopu utvrđenog godišnjeg Programa aktivnosti Stanice. Vježba je organizovana tako da su članovi pod samim vrhom podijeljeni u dvije grupe koje su se kretale u pojedinačnim smerovima: 
Grupa I: Crno polje-Vlasni dol-vrh Osobac ( 2. 024 m n/v )- Vlasni dol-Jezerce-Skok-Konjička bijela.
Grupa II: Crno polje-Vlasni dol-vrh Osobac ( 2. 024 m n/v )- Vlasni dol- Crno polje.

Vježba je organizovana u duhu proslave 120 godina planinarstva u Bosni i Hercegovini, 60 godina svih oblika organizovanog spašavanja u Bosni i Hercegovini, te 50. obljetnice  postojanja i rada Gorske Službe Spašavanja, stanice Sarajevo.  Vremenski uslovi tog dana su bili idealni. Vođa vježbe Redžep Grabus istu ocjenjuje kao VRLO USPJEŠNU! Vođa vježbe obradio teme, kako slijedi:

Naslovna1_VjezbaBukovik2012 Naslovna2_VjezbaBukovik2012

U nedjelju (11.11.2012. godine) Gorska Služba Spašavanja, stanica Sarajevo, je u okviru redovne provjere, a u koordinaciji sa Civilnom zaštitom Kantona Sarajevo, održala potražnu viježbu na širem lokalitetu Bukovika. Vježba je provedena po sljedećem scenariju: "primili smo poziv da je jedan planinar posljednji put viđen u subotu oko 17.30 kod planinarskog doma Bukovik te se uputio u nepoznatom pravcu. Do ranih jutarnjih sati u nedjelju nije se pojavio kući te je porodica o tome obavijestila Gorsku Službu Spašavanjastanica Sarajevo." Spasioci su se okupili u

U organizaciji opštine Novo Sarajevo 11.08.2012. godine upriličeno je druženje i upoznavanje sa radom dijece sa DVD Novo Sarajevo, P.U. Novo Sarajevo, MUP KS i Gorska Služba Spašavanja, stanica Sarajevo. Ovom prilikom sve pomenute šlužbe su demnstrirale viještine u svojim domenima rada te djeci omogućile da se upoznaju sa radom i načinom djelovanja u društvu pojedinih službi. Članovi Gorske Službe Spašavanja, stanica Sarajevo su prisutnoj dijeci demnstrirali neke od tehnika spašavanja te im omogučili da se i sami okušaju u pomenutim spasilačkim tehnikama. Sama manifestacija se odvijala u centru za mlade opštine Novo Sarajevo.

GrbavicaVjezba_2012_1

Gorska Služba Spašavanja, stanica Sarajevo, je dana 16.06.2012 godine izvela vježbu spašavanja unesrećenog penjača iz suhe stijene. Vježba je izvedena u reonu stijene "Oblik", sektor smijera "Kišni kamin", na planini Treskavici.

 

VjezbaTreska2012_1

Lopata2012_001Gorska Služba Spašavanja, stanica Sarajevo, se odazvala pozivu PD „Bitovnja“ iz Kreševa da u subotu (02.06.2012) izvrši prezentaciju stanice sa kratkim predavanjem na temu: „Opasnosti u planini, meteorologija, orijentacija i osnove spašavanja“ učenicima osnovne škole iz Kreševa. 

Nakon dolaska na Lopatu u planinarski dom tim se pripremio za prezentaciju na terasu doma na kojima je izložena oprema koja se koristi u akcijama GSS. Učenici, njih 20, je u pratnji članova PD „Bitovnja“ stiglo na lokaciju te nakon kraće pauze pristupilo se predavanju. 

 

Kao i predhodnih godina, tako i ove godine se nastavila suradnja Gorske Službe Spašavanja-stanice Sarajevo i O. Š. ''Džemaludin Čaušević''. Predhodnih godina saradnja se ogledala u učešću učenika škole u ''Osnovnim planinarskim školama'' u sklopu ''Planinarsko-izviđačke sekcije'', a ove godine smo iskoristili priliku da u sklopu obilježavanja ''Dana škole'' i manifestacije ''Novogradski dani'' osnovnicima pokažemo neke od tehnika spašavanja.

mSkolaNG1_2012_03 mSkolaNG1_2012_05

Gorska Služba Spašavanja
Mountain Rescue Service

Centar za obavještavanje

121

+387 62 654 456
+387 61 299 443

gss@gss-sarajevo.com