Dana 10.04.2011. godine održana je kondiciona vježba-trening za članove GSS-a, stanica Sarajevo.
Polazna tačka Hrasnička džamija u 09:00.
Opis ture: Hrasnica (510 m/n.v.), Dugi laz, Planinarski dom Hrasnički stan (1315 m n./v.), Malo polje (1162 m n./v.).
Visinska razlika: 805 m
Dužina puta od Hrasnice do doma Hrasnički stan iznosi 4,5 km.
Vrijeme kretanja:
- Hrasnica 510 m n/v -Hrasnički stan 1h 45 min.
- Hrasnički stan-Malo polje 40 min.

Vjezba2011_Igman

Prisutni: Damir Šljivo, Bojan Imamović, Dino Bajić, Damir Salkić, Amir, Ervin i Tarik Grabus.
Ostali prijavljeni članovi su bili opravdano odsutni.
Napomena: Svi članovi su pokazali relativno zavidnu kondiciju, što dokazuje i gore navedeno vrijeme kretanja.

 


Gorska Služba Spašavanja
Mountain Rescue Service

Centar za obavještavanje

121

+387 62 654 456
+387 61 299 443

gss@gss-sarajevo.com