Gorska Služba Spašavanja - stanica Sarajevo je u nedjelju (25.02.2018 god.) u 12:05 min. dobila poziv od Operativno Komunikacijskog centra da se jedna osoba izgubila na Bjelašnici, tačnije negdje blizu objekata na vrhu. Od operatera smo dobili kontakt broj te smo stupili u kontakt sa izgubljenom osobom. Podignuta su dva tima za spašavanje koji su se nalazili na skijalištu Bjelašnica-Igman te se krenulo prema vrhu koji je bio u magli. Kontaktirali smo osoblje koje radi u objektima na vrhu Bjelašnice da probaju dozvati unesrecenog. Nakon dolaska na sam vrh smo se rasporedili u dva pravca silaska prema "Turskom dolu" jer po komunikaciji koja se odvijala telefonski smo pretpostavili da je unesrećeni u tom pravcu iako dezorjentisan. Relativno smo ga brzo locirali te doveli do Opservatorija da se ugrije a nakon grijanja ga spustili do vertikalnog transporta i Babinog dola.
Akcija je uspješno završena nakon 1:40 min.

Vaš GSS Team...

Facebook