Vježbe su neizostavan dio rada stanice i svakog člana. Da bi se spasili životi pored znanja i tehničke opremljenosti neophodna je uvježbanost i koordinisano djelovanje svih tijela uključenih u akciju. U svrhu poboljšanja efektivnosti djelovanja i spašavanju u zimskim uslovima Gorska Služba Spašavanja - stanica Sarajevo na Bjelašnici će 06. decembara 2017. godine održati vježbu "Smetovi 2017" u saradanji sa Oružanim snagama BiH.

Vježba će uključivat potragu, spašavanje i evakuaciju povrijeđenih u zimskim uslovima. U vježbi uz Brigadu zračnh snaga OS BiH i GSS - stanica Sarajevo učestvuju i GSS stanica Jahorina, GSS stanica Visoko, GSS stanica Zenica i FUCZ.

U utorak, 05. decembra odvija se generalna proba cijele vježbe koja će osigurati bolju koordinaciju svih uključenih i priliku za popravljanje potencijalno loših dijelova.

09:00 – svi učesnici su na brifingu u Vazduhoplovnoj bazi Rajlovac. GSS Stanica Sarajevo učestvuje sa dva tima. Jedan na zemlji jedan u helikopteru UH1.
10:00 – Transport svih učesnika vježbe do Bjelašnice helikopterom. Polazna tačka GSS - stanica Sarajevo tim Zemlja je staza 1, polazna Y.
11:00 – Počinje vježba. Predviđena je potraga za unesrećenim, zbrinjavanje, transport kopnom do helikoptera, te dalji transport vazduhom.
11:45 – Markirat pronađen, zbrinut i pripremljen za transport kopnom.
12:50 – Vježba uspještno završena. Ekipe se vraćaju u bazu.

Nakon uspješno urađene generalne probe, očekujemo da će vježba Smetovi 2017 biti izuzetno uspješna i da ćemo dalje poboljšati postojeću saradnju sa Oružanism snagama BiH.

 

Vaš GSS Team...

Facebook