Na osnovu odredbi iz člana 66. i člana 71. Statuta Gorske službe spašavanja-stanice Sarajevo, a u vezi s Planom i programom rada za 2020. godinu, Upravni odbor objavljuje

KONKURS
za prijem u članstvo Gorske službe spašavanja – stanice Sarajevo

Gorska služba spašavanja (GSS) – stanica Sarajevo je vertikalno ustrojeno, dobrovoljno, stručno i nestranačko udruženje koje na bazi dobrovoljnosti okuplja gorske spasioce čiji su osnovni ciljevi sprječavanje nesreća, spašavanje i pružanje prve medicinske pomoći u planini i na drugim nepristupačnim područjima i u izvanrednim okolnostima kod kojih pri spašavanju i pružanju pomoći treba primijeniti posebno stručno znanje i tehničku opremu sa svrhom očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine.

Opis užnosti spasioca: Zaštita i spašavanje ljudi, dobara i okoliša, sprečavanje nesreća, provođenje preventivnih mjera, te promicanje zdravog i sigurnog načina života.

Uvjeti: Poželjno je (nije eliminatorno!) da kandidati:

  1. nisu mlađi od 21 godina, ni stariji od 35 godina;
  2. da su članovi sportskog društva/kluba;

Kandidati koji budu pozvani na testiranje, najkasnije tri (3) dana od održavanja istog su dužni dostaviti:

  1. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
  2. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

Ocjena prijava: Ocjenu pristiglih prijava i testiranje kandidata će vršiti Komisija za prijem kandidata, a na prethodnu saglasnost Upravnog odbora.

Podnošenje prijava: Prijava na Konkurs se podnosi u pisanoj formi na prijavnom obrascu ili putem elektronskog obrasca. Potpisan prijavni obrazac se dostavlja isključivo elektronskim putem na e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Rok za podnošenje prijava je trideset (30) dana od dana objavljivanja Konkursa, a najkasnije do 11. 10. 2020. godine do 12h.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Sarajevo, 11.09.2020. godine.

Pristupnica - Download

Konkurs - Download

Elektronski obrazac

Vaš GSS Team...

Facebook