Gorska Služba Spašavanja - stanica Sarajevo u periodu 09.02. - 14.02.2019. godine učestvovala je na organizaciji EYOF-a 2019, a obezbjeđivali smo Snowboard takmičenja koje se održavalo u Štinjem Do-lu.
Učešće na obezbjeđenju manifestacije za pet dana uzelo je 27 članova stanice.

Vaš GSS Team...

Facebook