Danas su članovi Gorske Službe Spašavanja - stanica Sarajevo uzeli aktivno učešće na Okruglom stolu na temu: ''Sigurnost na EYOF 2019.'' koju je organizovao Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije UNSA u partnerstvu sa EYOF 2019. d.o.o. s ciljem da se ukaže na važnost pravovremenog planiranja odgovora na sve sigurnosne izazove koje nosi događaj kao što je Evropski olimpijski festival mladih.
Na Okruglom stolu su pored domaćina, učestvovali i predstavnici Gradskih uprava Grada Sarajeva i Istočnog Sarajeva, Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, te ostalih nadležnih ministarstava i organizacija.
Nakon panel izlaganja, otvorena je panel diskusija na osnovu koje su doneseni i zaključci.
Europski omladinski festival mladih ce se odrzati u vremenskom periodu od 09. do 16. 02. 2019. godine na kojem ce češće uzeti više od 1.500 takmičara iz 48 zemalja.

Vaš GSS Team...

Facebook