Na IX sjednici Upravnog Odbora Gorske Službe Spašavanja - stanica Sarajevo donesena je Odluka o prijemu novih kandidata, te na osnovu člana 66. i člana 71. Statuta Udruženja Gorska služba spašavanja - stanica Sarajevo, Upravni odbor GSS - stanica Sarajevo raspisuje:

KONKURS

GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

logo GSS Sarajevo Za prijem novih kandidata u svojstvu KANDIDAT ZA ČLANA GSS - stanice Sarajevo, na koji se do 06. novembra 2017 godine mogu prijaviti članovi planinarskih društava, te svi zainteresovani sa područja Kantona Sarajevo koji ispunjavaju opće uslove propisane Pravilnikom o prijemu novih članova:

Opći uslovi:

- Da kandidat nije mlađi od 18 odnosno stariji od 35 godina;
- Da ima stalno prebivalište u BiH, ili godinu dana ukoliko je strani državljanin;
- Da nije u statusu osobe protiv koje se vodi krivični postupak;
- Uredno popunjenu pristupnicu.

    Zainteresovani kandidati treba da dostave uredno popunjene pristupnice koje se mogu preuzeti na na web stranici www.gss-sarajevo.com, a dostaviti putem maila: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili lično u sjednište Gorske Službe Spašavanja - stanica Sarajevo u ulici Salke Lagumdžije br. 13.

O prijemu novih kandidata za člana odlučivat će Upravni odbor GSS stanica Sarajevo.

Sarajevo, 05.10.2017. godine.

Pristupnica - Download

Konkurs - Download

Vaš GSS Team...

Facebook