U dane vikenda (15.-16.01.2017. god.) na Bjelašnici Gorska služba spašavanja – stanica Sarajevo imala je zakazane dvije vježbe spašavanja na skijalištu te je  vršila redovne dežure po ugovoru o poslovno-tehničkoj saradnji, zaključenog sa "KJP ZOI 84"

I pored planiranih aktivnosti i sitnih intervencija na skijaškim stazama dobijamo poziv za vrlo ozbiljnu povredu u rejonu staze br.3 - "Koljevke" gdje je posjetilac i skijaš zadobio vrlo ozbiljnu povredu kojena. Brzom akcijom ekipa u kratkom vremenskom periodu dolazi na lice mjesta, obezbjeđuje mjesto nesreće, zbrinjava povrijeđenog i transportuje ga u Babin Do u stacionar Hitne medicinske Pomoći.

 

Vježbe su bile zamišljene sa scenarijima gdje se na uređenoj i neuređenoj stazi događa sudar dva skijaša sa teškim povredama glave, ruke i noge. 

Prva vježba je urađena tako da spasioci kandidatima demonstriraju tehnike spašavanja uz samu provjeru svojih vještina zbrinjavanja povreda i transporta na uređenom skijaškim stazama. Demonstracija i spuštanje povrijeđenog u podnožje planine uspješno izvedeno sa naglaskom da svi spasioci učestvuju u vožnji "AKI" čamca za spašavanje.

Druga vježba se dešavala u popodnevnim satima gdje su i sami kandidati ponavljali do sada usvojene tehnike medicinskog zbrinjavanja a scenarij mjesta povrede je bio sa naglaskom na nepristupačni dio skijališta gdje su izradom tri štanda radili štafetno spuštanje "AKI" čamca do pristupačnijeg dijela skijališta odakle su pristupili standardnim tehnikama vožnje "AKI" čamca za spašavanje.

Na vježbama je učestvovalo 27 članova sa svom potrebnom opremom za pružanje prve medicinske pomoći i zbrinjavanje u zimskim uslovima te tehnička oprema vlasništvo GSS stanice Sarajevo.

 

Vaš GSS Team...

Facebook