Gorska Služba Spašavanja – stanica Sarajevo je u sklopu delegacije i kao predstavnik Federalne Gorske službe Spašavanja (FGSS) a na poziv Federalne Uprave Civilne Zaštite (FUCZ) prisustvovala svečanosti povodom 1. Marta dana Civilne Zaštite.

Iskoristili smo priliku i dogovorili buduću saradnju FGSS-a i općenito službi GSS-a i Federalne Uprave Civilne Zaštite. Jedan od značajnih zaključaka je i dogovor o usavršavanju i obuci za helikoptersko spašavanje za pripadnike Gorskih Službi Spašavanja u Federaciji BiH a koje su u članstvu FGSS-a.

Vaš GSS Team...

Facebook