U vremenskom periodu od 05. - 07.05.2017. godine održan je „NAPREDNI ITLS TEČAJ“ koji je organizovan i realizovan od strane HGSS-a (Hrvatske gorske službe spašavanja) u Hrvatskoj mjesto Fužine.

Bitno je napomenuti da je nosilac ITLS licence za Hrvatsku, HGSS ( Hrvatska gorska služba spašavanja). Na kursu ispred GSS - stanice Sarajevo, uz finansijsku podršku Kantonalne uprave Civilne zaštite, uspješno su prisustvovali slijedeći kandidati: Varupa Haris, Ismar Handžić i Maja Hadžimehić.

Na pomenutom kursu je prisustvovalo ukupno 14-est polaznika. Kurs je tako koncipiran da se poslije uvodnih napomena i početnih predavanja odmah pristupilo podjeli po grupama i radu na konkretnim medicinskim scenarijima. Cijeli tok kursa je forsirao polaznike da pravilno i pravovremeno primjene stečena znanja osnovnog i naprednog održavanja života.

Cjelodnevno se radilo na poboljšanju manuelnih vještina svakog polaznika kursa ponaosob u ulogama vođe tima, kao i rada kompletne grupe.

 

Vaš GSS Team...

Facebook