Prilog objavljen na Javnom televizijskom servisu - BHT1

Vaš GSS Team...

Vježba 21.02.2010. Bjelašnica, lokalitet Heliodroma...

Prvi dio

Drugi dio

Vaš GSS Team...

Vaš GSS Team...

Vaš GSS Team...

Vaš GSS Team...

Vaš GSS Team...

Vaš GSS Team...

Facebook