clan demirNermin

e-mail: nacelnik@gss-sarajevo.com

e-mail: demchojsp@gmail.com

GSS Phone: +387 61 299 443


Gorska Služba Spašavanja
Mountain Rescue Service

Centar za obavještavanje

121

+387 62 654 456
+387 61 299 443

gss@gss-sarajevo.com