Dana 01.09.2011 u 00:10 sati od strane operativnog centra MUP-a KS upučen je poziv za pokretanje potražne akcije na lokalitetu Čavljaka. Naime radilo se o nestanku Imamović  Sabahudina te, I. E. (8), I.I.(4), M.A. (5), kojima se gubi svaki trag predhodnog dana u 15:20 sati kada je Imamović Sabahudin obavio zadnji telefonski poziv prije nego je ostavio mobitel u autu da se puni.
GSS stanica Sarajevo, je učestvovala sa dva tima sastavljenog od tri spasioca i  četiri pripravnika i dva tima u pripravnosti.  ;
1. Adnan Podžo
2. Damir Frenjo
3. Danijel Doležal
4. Miran Karabašić
5. Adis Sabljica
6. Dino Bajić
7. Dženadin Velađić
i jednim motornim vozilom Toyota HILUX reg.oznake: A49 -K- 716, i slijedećom ličnom i kolektivnom opremom:
- Baterijske svjetiljke
- Mobilne radio stanice Motorola GP340
- GPS uređaji
- Topografska karta područja pretrage
- Lični set prve pomoći.
Iz Sarajeva smo krenuli u 00:17 sati, te na lokalitet Čavljaka stigli u 00:30 sati i sastali se sa jedinicom za podršku MUP-a KS, PU Centar, te rodbinom i komšijama nestalih.
Prije našeg dolaska prisutne ekipe su već pretražile jedan dio terena te je odlučeno da im se pridružimo u dva tima, od kojih je jedan išao sa Uževice prema vodopadu Skakavac šumskim putem a drugi makadamskim putem na vidikovac iznad vodopada.Nakon spajanja ekipa podno vodopada i pronalaska tragova (papirne maramice,omot od čokolade,flaša od soka )koji bi se mogli dovesti u vezu sa nestalim sve ekipe se ponovo sastaju na Uževici te se potraga dalje usmjerava na lokalitet Nahorevskih  brda koja nije dala nikakve rezultate te se odlučuje sa prekidom potrage u 04:30 i nastavljanjem iste u 06:00.Nastavkom akcije ekipe se ponovo raspoređuju te se nestali u 07:20 pronalaze na lokalitetu ..... podhlađeni i bez povreda.
Akcije je time završena u 07:30 te je sva oprema korištena za akciju vraćena ispravna.

Dana 01.09.2011 u 00:10 sati od strane operativnog centra MUP-a KS upučen je poziv za pokretanje potražne akcije na lokalitetu vodopada Skakavac. Naime radilo se o nestanku Imamović Sabahudina te, I. E. (8), I.I.(4), M.A. (5), kojima se gubi svaki trag predhodnog dana u 15:20 sati kada je Imamović Sabahudin obavio zadnji telefonski poziv prije nego je ostavio mobitel u autu da se puni. GSS stanica Sarajevo, je aktivno učestvovala sa dva potražna tima te dva tima koji su bili u pripravnosti.

SkakavacPotraga_03 SkakavacPotraga_04

Iz Sarajeva smo krenuli u 00:17 sati, te na lokalitet Skakavca stigli u 00:30 sati i sastali se sa jedinicom za podršku MUP-a KS PU Centar, te rodbinom i komšijama nestalih.
Prije našeg dolaska prisutne ekipe su već pretražile jedan dio terena, te je odlučeno da im se pridružimo u dva tima, od kojih je jedan išao sa Uževice prema vodopadu Skakavac šumskim putem a drugi makadamskim putem na vidikovac iznad vodopada. Nakon spajanja ekipa podno vodopada i pronalaska tragova (papirne maramice, omot od čokolade, flaša od soka ) koji bi se mogli dovesti u vezu sa nestalim. Sve ekipe se ponovo sastaju na Uževici te se potraga dalje usmjerava na lokalitet Nahorevskih brda koja nije dala nikakve rezultate te se odlučuje sa privremenim prekidom potrage u 04:30 i nastavljanjem iste u 06:00. Nastavkom akcije ekipe se ponovo raspoređuju, te se nestali u 07:20 pronalaze podhlađeni i bez povreda.
Akcije je time sretno završena u 07:30.
SkakavacPotraga_02 SkakavacPotraga_01

 


Gorska Služba Spašavanja
Mountain Rescue Service

Centar za obavještavanje

121

+387 62 654 456
+387 61 299 443

gss@gss-sarajevo.com