2016. godina

U četvrtak (14.07.2016. god.) u 18:00h Gorska Služba Spašavanja – stanica Sarajevo je zaprimila poziv od ambasade Mađarske u kojem nas obavještavaju da su se dva državljanina Mađarske, muskarac 39 god. i žanska osoba 20 god., izgubili na reonu od Tjentisa prema planini Zelengori. 

U aplinističko-penjačkom kampu kojeg je organizovala Sarajevska škola alpinizma na Bukoviku Gorska Služba Spašavanja - stanica Sarajevo je sa svojim članovima uzela aktivno učešće kako u kampu tako i u osiguravanju istog događaja.

1.2.2016. godine Gorska Služba Spašavanja - stanica Sarajevo obavještena je od strane OC CZ – 121 da su dvije ženske osobe izgubljene na širem lokalitetu Bukovika (Barice, Čavljak, Skakavac). Dežurni tim je odmah stupio u kontakt s izgubljenim osobama te krenuo u akciju sa četiri svoja člana. Daljim razgovorom vođa tima je utvrdio njihovu bližu lokaciju – selo Močioci.

Gorska Služba Spašavanja
Mountain Rescue Service

Centar za obavještavanje

121

+387 62 654 456
+387 61 299 443

gss@gss-sarajevo.com