Gorska Služba Spašavanja, Stanica Sarajevo je u nedjelju 13.10.2013. godine oko 15:27 sati dobila obavještenje da je u kanjonu Rakitnice došlo do

nezgode u kojoj je G.Č. 56 godina zadobio povredu noge zbog koje nije mogao nastaviti sa svojim kretanjem. Kratko nakon dojave ekipa spasilaca se uputila na teren. Došavši na lokalitet kanjona Rakitnice počela je pretraga sa ciljem pronalaska povrijeđenog planinara.
Nakon pronalaska i medicinskog zbrinjavanja (lom kostiju lijeve potkoljenice), pripremljena su sredstva za transport-evakuaciju, te nakon dolaska na mjesto sa kojeg je pristupa?no i omogu?eno helikoptersko spašavanje, upu?en je telefonski zahtjev za pokretanje helikoptera i uklju?ivanje OS BiH u pomenutu akciju. Nažalost, i pored velike angažovanosti Ministarstva sigurnosti BiH, zbog spore procedure pokretanja helikoptera za ovakve namjene, u 18:28 sati je odgođena evakuacija helikopterom (zbog nemogučnosti letenja u nočnim uslovima), kontaktiran je i EUFOR ali zbog pogoršanja vremenskih uslova nije moglo doći do njihovog angažovanja. Odluka je donesena na terenu da se transport i evakuacija nastavi zemaljskim putem.
Udarni tim Gorske Službe Spašavanja, Stanice Sarajevo, je ubrzo pojačan sa još jednom ekipom spasilaca iz Stanice Sarajevo te se krenulo sa evakuacijom. U toku evakuacije, spasiocima na terenu se priključila i treća ekipa spasilaca iz Stanice Sarajevo. Po jako teškom terenu evakuacija je trajala do 03:00 sata, kada se osoba smjestila u terensko vozilo i uputila u Zavod za Hitnu medicinsku pomoć Sarajevo. U akciji je učestvovalo 12 spasioca Stanice Sarajevo.

Vaš GSS Team...


Gorska Služba Spašavanja
Mountain Rescue Service

Centar za obavještavanje

121

+387 62 654 456
+387 61 299 443

gss@gss-sarajevo.com