Srijeda 29.05. U 17.50 sati Gorska Služba Spašavanja, Stanica Sarajevo je primila poziv od Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Sarajevu da se na

lokalitetu između Vrela Bosne i pumpnih postrojenja Bačevo jedna osoba izgubila u šumsko-šikarnom terenu te da nije u mogućnosti sama izaći do putne komunukacije. Radilo se o S.S. 1947 godište iz Sarajeva. Inače osoba je srčani bolesnik koji boluje i od diabetisa.
Prvi udarni tim je krenuo na teren u 18.05 sati te na licu mjesta počeo pretragu pomenutog terena. U bazi stanice je ostao dežurni spasioc za eventualno prikupljanje drugog  potražnog tima. Na lokakitetu pumpnog postrojenja Ba?evo zatekli smo pripadnike P.U. Iludža. Osoba je pronađena u 18.35 sati u vidno iscrpljenom stanju, dehidrirana i sa manjim povredama (posjekotinama) na tijelu. Pronađena osoba je transportovana po teško prohodnom terenu te u 18.40 sati predata ekipi hitne medicinske pomoći koja se nalazila kod pumpnog postrojena Bačevo.


Vaš GSS Team...


Gorska Služba Spašavanja
Mountain Rescue Service

Centar za obavještavanje

121

+387 62 654 456
+387 61 299 443

gss@gss-sarajevo.com