Dana, 17.05.2014. godine (subota), članovi Gorske Službe Spašavanja, Stanica Sarajevo, sa sjedištem u Ul. Salke Lagumdžije 13,

Dobrinja (preko puta DM) organizuju prikupljanje pomoći za stanovnike poplavama ugroženih područja BIH... Pomoć će se prikupljati u periodu od 09.00 do 14.00 kad konvoj kreće...

 

Vaš GSS Team...

Facebook