Članovi Gorske Službe Spašavanja, Stanica Sarajevo, su u subotu (19.04.2014. god.) održali potražnu vježbu na Trebeviću.

Scenario vježbe: Dojava je bila u 09:15 h o nestalom planinaru na lokalitetu Dobrih voda. Ekipa od 10 spasioca se uputila ka Trebeviću i potraga je krenula u tri pravca, jedna ekipa je krenula od Napretkovog doma ispod Bijele stijene preko Tabačke ravni prema Dobrim vodama. Drugi tim je krenuo od "prvog sudara" markiranom stazom do Dobrih voda. Treći tim je pretraživao iz pravca Brusa do Dobrih voda. Timovi su pretražili pomenuti pravce, te se sastali kod doma na Dobrim vodama. Nakon kraće analize timovi su se uputili u daju potragu prema vrhu Trebeviću i Puhovoj ravni. Ubrzo su pronašli unesrećenog koji je imao povredu glave, vrata i desne potkoljenice. Nakon trijaže i pružanja prve pomoći spasioci su krenuli u transport unesrećenog ka Napretkovom domu. Transport je završio u 12:10 h čime je i vježba okončana.

Vaš GSS Team...

Facebook