Gorska Služba Spašavanja, Stanica Sarajevo, imala je vježbu na vodopadu Skakavac. Scenarij vježbe: povrijeđeni penjač na pola vodopada (ukupno 82 m visine). Spasioci sa ljekarom su se spustili do unesrećenog, medicinski ga zbrinuli, i u namjenskom

transportnom sredstvu spustili u podnožje stijene. U nastavku evakuacija je nastavljena preko teško pristupačnog terena sa sistemima za izvlačenje. Vježba je počela 15:30 a završila u 18:00 sati. Prisutni instruktori Gorskih Službi Spašavanja vježbu su ocijenili kao jako zahtjevnu, a samu provedbu uspješnom.

U današnjoj (subota - 11.10.22014. god.) vježbi učestvovao je 21 član stanice Sarajevo.

Vaš GSS Team...

Facebook