Latest

U vremenskom periodu od 05. - 07.05.2017. godine održan je „NAPREDNI ITLS TEČAJ“ koji je organizovan i realizovan od strane HGSS-a (Hrvatske gorske službe spašavanja) u Hrvatskoj mjesto Fužine.

Dana 25. i 26.04.2017. godine u sklopu redovne obuke i usavršavanja članovi Gorske službe spašavanja - Stanica Sarajevo uspješno su završili obuku helikopterskog spašavanja.

Gorska služba spašavanja - Stanica Sarajevo je organizirala dvodnevnu vježbu, u dane vikenda (01. i 02. April 2017 god.), na kojoj je realizirala uvježbavanje tehnika, sistema za osiguravanje, rada sa različitim transportnim sredstvima, spuštanje, podizanje i prebacivanje povrijeđenih preko kanjona.

Proteklog vikenda (subota, 11.03.2017 god.)  Gorska služba spašavanja – stanica Sarajevo je u sklopu redovnog plana i programa održala međunarodnu vježbu potrage u lavinama sa kolegama iz Hrvatske.

Gorska služba spašavanja – stanica Sarajevo je u periodu 23. - 26. Februar sa 15 članova boravila u Republici Hrvatskoj i Sloveniji. Na poziv GSS Slovenije (GRS) u mjestu Mojstrana smo uzeli učešće na Međunarodnom takmičenju gorskih spasavalaca u vožnji "AKI" čamca.

Gorska služba spašavanja – stanica Sarajevo je na poziv ministra Hasanspahić Senada dana 07.03.2016 godine prisustvovala svečanoj sjednici Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo na kojoj je GSS - stanici Sarajevo uručeno priznanje za dosadašnji uspješni rad i zalaganje u sistemu zaštite i spašavanja.

Dana 19.02.2017 (nedjelja), Gorska služba spašavanja – stanica Sarajevo je imala vježbu na Bjelašnici. Vježba je sadržavala elemente prvenstveno medicinskog zbrinjavnja, potrage, tehnika spašavanja kao i transporta unesrećenog stazom u Babin Do

Gorska Služba Spašavanja
Mountain Rescue Service

Centar za obavještavanje

121

+387 62 654 456
+387 61 299 443

gss@gss-sarajevo.com